چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
بهداشت محیط

توصیه های بهداشتی واحد بهداشت محیط :

   بهداشت محیط در آرایشگاهها                      عملکرد واحد بهداشت محیط در نوروز1396

نکات مهم در مورد مواد غذایی

کالاآزار (بيماری عفونی)

چطور با سوسک خانگی مبارزه کنيم؟

پسماندهای پزشکی

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi